PEG logo
  • Visit our social newtorking sites
  • facebook
  • twitter

Area Regeneration officers

Officer
Area
Phone
E-Mail
Pryderi ap Rhisiart
Eifionydd
01766
512 499
[email protected]
Amanda Davies
Bangor Ogwen
01248
605 276
[email protected]
Lindsey Ellis Edwards
Meirionydd Wledig
01341
424 504
[email protected]
Alys Lloyd Jones
Pwllheli - Llŷn
01758
704 120
[email protected]
Dafydd Einion Jones
Peris
01286
871 920
[email protected]
Hannah Joyce
Dolgellau 01341
424 504
[email protected]
Kelvin Roberts
Nantlle
01286
882 968
[email protected]

 

Share this page with your friends:


 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG
Send password