PEG logo
  • Visit our social newtorking sites
  • facebook
  • twitter

Contact us

The Partnership is administered by the PEG Secretariat. This work is undertaken by Gwynedd Council’s Economy and Community Department, and can be contacted by:

 Phone: 01286 679 343
 E-mail: [email protected]
Post: Gwynedd Economic Partnership
C/O Economy & Community Department
Gwynedd Council
Caernarfon
LL55 1SH

 

Share this page with your friends:


 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG