PEG logo
  • Visit our social newtorking sites
  • facebook
  • twitter

Communities First - Gwynedd

Communities First is a Welsh Assembly Government programme to improve the living conditions and prospects for people in the most disadvantaged communities across Wales.

For further details on the programme, please visit: http://wales.gov.uk/topics/people-and-communities/regeneration/communitiesfirst/more-about-programme/?lang=en

The contact details for the Gwynedd cluster is: Chris O'Mara (01286 674 698)


   

 

Share this page with your friends:


 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG