PEG logo
  • Visit our social newtorking sites
  • facebook
  • twitter

Business representation organisations

Business representation organisations are organisations which protect and promote the interests of businesses, provide a variety of services to their members, provide communication to various sectors and provide an opportunity to network and inter-trade.

The Business Representation Organisations in Gwynedd are as follows:


 

Share this page with your friends:


 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG