PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

Unedau Diwydiannol, Tir ac Eiddo

Edrych i ddechrau/ehangu eich busnes neu fenter ac yn chwilio am leoliad addas? Mae'r cysylltiadau isod yn darparu cymorth a gwybodaeth, yn ogystal a rhestrau o eiddo ar gael yng Ngwynedd:
Arrow_Business Unedau Diwydiannol, Tir ac Eiddo (Cyngor Gwynedd) Browse Gwynedd Council's directory of available Industrial Units, Land & Property.
Arrow_Business Eiddo, tir a seilwaith (Llywodraeth Cynulliad Cymru) Support and information on land, properties & infrastructure, and also a directory of available sites across Wales.
Arrow_Business EG Property Link Directory of currently available land & property across the UK
Arrow_Business Chwilio am eiddo masnachol 'Property Pilot' Commercial property search Directory of currently available commercial property across the UK

Rhannwch y dudalen hon gyda'ch ffrindiau:


 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG