PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

Tîm Ewropeaidd Arbenigol Gwynedd

Hyd at 2013 bydd Gwynedd yn derbyn y lefel uchaf o gymorth ariannol gan yr Undeb Ewropeaidd trwy law’r Rhaglen Cydgyfeiriant.

Mae Tîm Ewropeaidd Arbenigol (TEA) Gwynedd yn cynnig cefnogaeth i grwpiau cymunedol, grwpiau gwirfoddol, busnesau a chyrff cyhoeddus lleol yng Ngwynedd er mwyn eu helpu i wneud yn siŵr eu bod yn manteisio i’r eithaf o’r arian sydd ar gael.

Mae TEA Gwynedd yn rhan o bartneriaeth y mae Llywodraeth y Cynulliad yn arwain arni gyda chynghorau lleol Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Gall TEA Gwynedd eich helpu drwy:
  • rannu gwybodaeth am y datblygiadau diweddaraf a’r cyfleodd sydd ar gael
  • helpu prosiectau i ddod o hyd i gyfleoedd cyllido addas
  • helpu i sicrhau arian i syniadau lleol o’r cyfleoedd tendro sy’n deillio o gynlluniau mawr
  • eich cyfeirio at ffynonellau gwybodaeth ddefnyddiol

Am ragor o wybodaeth am waith TEA Gwynedd a’r Rhaglen Cydgyfeiriant, neu i weld os gall eich cynllun chi elwa drwy gyfleoedd cyllido Ewropeaidd, cysylltwch â TEA Gwynedd ar 01286 679 343 neu [email protected]

Am fwy o wybodaeth am y Timau Ewropeaidd Arbenigol ledled Cymru, ewch i wefan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).
     

Rhannwch y dudalen hon gyda'ch ffrindiau:


 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG