PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

Sefydliadau cynrychioli busnes

Mae sefydliadau cynrychioli busnes yn bodoli i amddiffyn ac i hyrwyddo lles busnesau, i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau i'w aelodau, galluogi cyswllt âg amryw sectorau a darparu'r cyfle i rwydweithio a rhyng-fasnachu.

Y sefydliadau cynrychioli busnes sydd yn berthnasol i fusnesau Gwynedd yw:


Rhannwch y dudalen hon gyda'ch ffrindiau:


 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG