PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

Prosiectau economaidd sylweddol yng Ngwynedd

Mae nifer o raglenni/cynlluniau adfywio o faint sylweddol yn weithredol yng Ngwynedd ar hyn o bryd. Mae tudalennau gwê nifer o'r prosiectau wedi eu rhestru isod:
Arrow_Partnership Academi Hwylio a Chanolfan Ddigwyddiadau Pwllheli (Cyngor Gwynedd) Gyda'r potensial i fod yn ganolfan digwyddiadau a hwylio ar lefel genedlaethol, mae Cyngor Gwynedd eisioes wedi gwneud y gwaith paratoadol cefndirol ar gyfer datblygu'r prosiect.
Arrow_Partnership Prosiect Amgylcheddol Canol Tref Caernarfon (Cyngor Gwynedd) Mae Cyngor Gwynedd wedi llwyddo, mewn partneriaeth, i dderbyn Cyllid Ewropeaidd er mwyn sicrhau Adfywiad Ffisegol Gogledd Cymru.  Mae peth o’r cyllid hwn wedi ei glustnodi ar gyfer Cynllun Adfywio Amgylcheddol Canol Tref Caernarfon
Arrow_Partnership Cynllun Adfywio Trefol Blaenau Ffestiniog (Cyngor Gwynedd) Mae cynllun Adfywio Trefol Blaenau Ffestiniog wedi ei ganoli o gwmpas y dasg o roi Blaenau’n ôl ar y map, a sicrhau fod y dref yn lle braf i fyw ac ymweld â hi.
Arrow_Partnership Bae Hirael (Cyngor Gwynedd) Mae gan Fae Hirael ym Mangor y potensial i fod yn un o'r lleoliadau glan y dŵr fwyaf cyffrous yng Nghymru. Mae Cyngor Gwynedd yn gweithio gyda'i Phartneriaid er mwyn datblygu cynllun cyffrous ar gyfer yr ardal.
Arrow_Partnership Strategaeth Mannau Cyhoeddus Bangor (Cyngor Gwynedd)
Arrow_Partnership Glyn Rhonwy (Cyngor Gwynedd Council)
Arrow_Partnership Canolfan Pontio Bydd Canolfan Pontio yn gartref i gynhyrchiadau celfyddydol ac arloesi lleol a rhyngwladol, gyda'r bwriad i bontio'r celfyddydau a'r gwyddordau, y Brifysgol a'r gymuned leol, a Bangor a'r byd tu hwnt, gyda'r bwriad i'w gwblhau yn 2012.

Rhannwch y dudalen hon gyda'ch ffrindiau:


 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG