PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

Partneriaethau Strategol Gwynedd

Mae Partneriaeth Economaidd Gwynedd yn cydweithio âg amryw o bartneriaethau eraill yng Ngwynedd ar nifer o faterion. Isod, ceir rhestr o'r Partneriaethau Strategol yng Ngwynedd.

Gwynedd ar y Cyd
Ffôn:
01286 679906 / 679438 
Ebost:
[email protected]
Gwê:
Gwynedd ar y Cyd
Cafodd Partneriaeth Gwynedd ar y Cyd ei sefydlu yn 2004 yn dilyn cyhoeddiad Strategaeth Gymunedol Gwynedd yn yr un flwyddyn. Daw â prif sefydliadau Gwynedd at eu gilydd er mwyn annog sefydliadau a grwpiau sydd yn darparu gwasanaethau yn lleol i wella'r ffordd o gydweithio rhyngthynt er mwyn gwella bywydau trigolion y Sir.
Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Gwynedd
Ffôn:
01286 679 047
Ebost:
[email protected]
Gwê:
http://www.gwynedd.gov.uk/gwy_doc.asp?cat=5519&doc=21557&Language=2
Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Gwynedd yn bartneriaeth statudol sydd wedi bod yn gweithio tuag at leihau trosedd ac anrhefn yng Ngwynedd ers 1998. Daw â nifer o asiantaethau gan gynnwys yr Awdurdod Lleol, Heddlu a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, y Bwrdd Iechyd Lleol, Gwasanaeth Prawf a sawl un arall at ei gilydd i gydweithio.
Unllais Cymru
Ffôn:
01269 595 400
Gwê:
http://www.onevoicewales.org.uk
Un Llais Cymru yw’r prif gorff ar gyfer cynghorau cymuned a thref Cymru, ac mae’n sicrhau llais cryf i gynrychioli diddordebau’r cynghorau, a darparu ystod o wasanaethau o safon i gefnogi eu gwaith. Ffurfiwyd Un Llais Cymru ym mis Ebrill 2004 o'r ddau brif gorff blaenorol: NALC Cymru, a Chymdeithas Cynghorau Bro a Thref Cymru.

Rhannwch y dudalen hon gyda'ch ffrindiau:


 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG