PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

Partneriaethau / Sefydliadau

Arrow_Partnership Is-Grŵp Sgiliau
Dilynwch y cyswllt yma i fynd i dudalen Is-Grŵp Sgiliau PEG (Grŵp Sgiliau Gwynedd, Môn a Chonwy) ar y safle wê hwn.
Arrow_Partnership
Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru
Bwrdd cynghori annibynnol yw Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru a sefydlwyd i gynghori Gweinidogion Llywodraeth Cynulliad Cymru ynghylch sut y gellir gwella sgiliau, cyflogaeth a systemau cefnogi busnes er mwyn bodloni anghenion cyflogwyr ac unigolion ar draws Cymru
Arrow_Partnership Coleg Llandrillo Cymru  
Arrow_Partnership Coleg Menai
Arrow_Partnership Prifysgol Bangor University
 

Rhannwch y dudalen hon gyda'ch ffrindiau:


 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG