PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

Llyfrgell Dogfennau

Yma cewch restr o ddogfennau y mae'r Bartneriaeth wedi eu cyhoeddi.

Os ydych yn edrych am bapurau cyfarfodydd, ewch i'r dudalen Cyfarfodydd y Bartneriaeth.
Ymatebion Ymgynghoriadau

Ymgynghoriad Dyddiad 
Arrow_Partnership
Ymgynghoriad ynglŷn â'r Pumed Adroddiad ar Gydlyniant Economaidd, Cymdeithasol a Thiriogaethol yr Undeb Ewropeaidd (130 KB)
Ionawr 2011
Arrow_Partnership Ymchwiliad i ddiwygiadau arfaethedig i'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (155 KB)  Tachwedd 2011
Arrow_Partnership Ymchwiliad i'r cynigion deddfwriaethol drafft ynghylch Cronfeydd Strwythurol yr UE ar gyfer 2014-2020 (95 KB)  Tachwedd 2011 
Arrow_Partnership Ymateb Gwynedd i Ymarfer Myfyrio WEFO (256 KB)  Ionawr 2012
 Arrow_Partnership Ymateb i Derek Vaughan MEP ar "Hyrwyddo rôl datblygu tiriogaethol o fewn Polisi Cydlyniad" (1.28 MB)  Mawrth 2012
Arrow_Partnership Diwygiad y Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sgwrs am y ffordd ymlaen yng Nghymru (129 KB)   Mawrth 2012 
 Arrow_Partnership Ymateb i'r Ymgynghoriad ar Gronfa Morwrol a Physgodfeydd Ewrop (EMFF) (135 KB)  Ebrill 2012
  Arrow_Partnership Ymateb Cyngor Gwynedd i Grŵp Gorchwyl a Gorffen Dinas-Rhanbarthau Llywodraeth Cymru (124 KB)   Ebrill 2012 
 Arrow_Partnership Ymateb Cyngor Gwynedd i'r Comisiwn Ewropeaidd ynghylch Fframwaith Strategol Cyffredin 2014-2020 (156 KB)   Mai 2012
  Arrow_Partnership YMGYNGHORIAD LLYWODRAETH CYMRU: Parthau Cadwraeth Morol - Opsiynau Safleoedd Posibl ar gyfer Dyfroedd Cymru (91 KB)   Gorffennaf 2012 
  Arrow_Partnership Adolygiad Polisi Amaeth Cyffredin: Adolygiad o Gryfderau, Gwendidau, Cyfleoedd a Bygythiadau (SWOT) o Gymru Wledig (204 KB)    Medi 2012
  Arrow_Partnership Adolygiad Guilford o'r Trefniadau ar gyfer Gweithredu Rhaglenni'r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru o 2014 hyd at 2020 (2.82 MB)     Ionawr 2013 
  Arrow_Partnership Ymateb Cyngor Gwynedd i Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid: Fframwaith Adfywio Newydd (204 KB)   Ionawr 2013  
  Arrow_Partnership Ymgynghoriad ar y Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014–2020: Gorllewin Cymru a’r Cymoedd Ymateb Cyngor Gwynedd (207 KB) Ebrill 2013 
  Arrow_Partnership Cynllun Datblygu Gwledig 2014–2020: Camau Nesaf Ymateb Cyngor Gwynedd (159 KB) Ebrill 2013 
  Arrow_Partnership Diwygio’r Polisi Amaethyddol Cyffredin - Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr: Y Camau Nesaf (68 KB)  Mai 2013 
  Arrow_Partnership Diwygiad y Polisi Amaeth Cyffredin: Cynigion Llywodraeth Cymru dros daliadau uniongyrchol i amaethwyr (64 KB)   Tachwedd 2013 
     

Rhannwch y dudalen hon gyda'ch ffrindiau:


Cael trafferth gweld y dogfennau?

Mae nifer o ddogfennau ar y wefan hon wedi eu darparu fel ffeiliau PDF, ac maent wedi eu dynodi gan yr eicon ganlynol:

Ymwelwch â Adobe.com i lwytho meddalwedd am-ddim Adobe© Reader neu, i gael cymorth gyda hygyrchedd pdf

Gall dogfennau Microsoft© Word (doc) eu hagor trwy ddefnyddio meddalwedd am ddim Microsoft© Word Viewer neu Open Office.

 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG