PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

Llwyddo Yng Ngwynedd

Mae'r cynllun bellach wedi cau. Am fwy o wybodaeth cysylltwch 01286 679343. Diolch.

 

Arrow_PartnershipLlwyddo yng Ngwynedd yw'r enw ar brosiectau'r Cynllun Datblygu Gwledig i Gymru yng Ngwynedd. Y Cynllun Datblygu Gwledig yng Nghymru yw'r mecanwaith y bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ei ddefnyddio i gynnal gweithgareddau sy'n cefnogi cefn gwlad a chymunedau gwledig, gan annog rheolaeth ar amaethyddiaeth a'r amgylchedd.

Daeth y cynllun yn weithredol yn 2009, o dan arweiniad Partneriaeth Economaidd Gwynedd oedd yn gyfrifol am osod cyfeiriad strategol a gweledigaeth gychwynol ar gyfer y gwaith ac Is Grŵp Datblygu Gwledig Gwynedd sydd yn gyfrifol am oruchwylio rheolaeth y prosiect, ac Adran yr Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd sydd yn gyfrifol am gydlynu'r gweithgareddau.

Trwy'r ail gyfnod Cynllunio Busnes mae'r rhaglen wedi'i rannu yn bedwar prosiect sy'n cynnig gwahanol fathau o gymorth a all fod yn allweddol er mwyn helpu busnesau lleol ffynnu:-

Pamffled Llwyddo yng Ngwynedd Leaflet (1.01 MB)

Am fwy o wybodaeth, cliciwch y ddolen ganlynol i fynd i'r dudalen wê:

Arrow_PartnershipLlwyddo yng Ngwynedd

Linc i fideo ar gyfer Llwyddo yng Ngwynedd: http://vimeo.com/economigwynedd 

 

Cynllun Busnes 1 (2009-2011)

I weld prosiectau'r cyfnod cyntaf, ewch i Gweithgareddau Blaenorol


Rhannwch y dudalen hon gyda'ch ffrindiau:


 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG