PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

Grŵp Llywio ac Is-Grwpiau

I ddarparu cyngor a mewnbwn arbenigol i’r Grŵp Llywio mae gan PEG nifer o Is-Grwpiau, sef yr Is-Grŵp Datblygu Gwledig, Is-Grŵp Sgiliau (Grŵp Sgiliau Gwynedd, Môn a Chonwy) a'r Is-Grŵp Busnes (Tîm Rheoli Cefnogi Busnes Gwynedd):

Ffigwr 1: Strwythur Partneriaeth Economaidd Gwynedd

Dilynwch y cysylltiadau ar y chwith i gael rhagor o wybodaeth am y grwpiau ac am ddogfennau a phapurau'r cyfarfodydd.


Rhannwch y dudalen hon gyda'ch ffrindiau:


 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG