PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

Dechrau busnes

Meddwl cychwyn busnes, ond ddim yn siwr sut i fynd ati, neu angen cymorth penodol? Isod ceir rhestr o wefannau sydd gyda'r wybodaeth berthnasol.
Arrow_Business Cyngor Busnes (Cyngor Gwynedd) Gwybodaeth a chyngor busnes ar dudalennau gwefan Cyngor Gwynedd.
Arrow_Business Dechrau Busnes (Gwefan Llywodraeth Cymru) Gwybodaeth a chyngor busnes ar dudalennau Cymorth Gwasanaeth Canolfannau Rhanbarthol.
Arrow_Business Gwneud Busnes yng Ngwynedd Gwybodaeth a chanllawiau i unrhyw un sy'n ystyried dechrau busnes yng Ngwynedd neu symud ei fusnes yno
Arrow_Business Llwyddo Yng Ngwynedd  Gwybodaeth am gynllun Llwyddo Yng Ngwynedd, sef yr enw a roddir i brosiectau'r Cynllun Datblygu Gwledig yng Nghymru.

Rhannwch y dudalen hon gyda'ch ffrindiau:


 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG