PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

Cymorth i Reolwyr/Cydlynwyr Prosiectau sydd wedi eu cyllido gan arian Ewropeaidd

Ar y tudalen yma ceir cymorth a chanllawiau perthansol i Reolwr/Cydlynwyr Prosiectau sydd wedi eu cyllido gan arian Ewropeaidd.

Arrow_Partnership Cyfarwyddyd ar gyfer ymarferwyr Cymorth y Wladwriaeth
Cyfarwyddyd i helpu ddeal rheolau cymorth y wladwriaeth allai effeithio ar cynnigion a chynlluniau ar gyfer darparu cymorth i'r diwydiant.
Arrow_Partnership Canllawiau ar fodelau nawdd a darparu Rhoi mwy o eglurhad ynghylch modelau nawdd, yn unigol ac ar y cyd, a modelau darparu ar gyfer rhoi prosiectau ar waith yn y rhaglenni a ariennir gan yr UE 2007-2013. Maent yn cymryd lle'r canllawiau Nawdd, Partneriaeth, Caffael a Grantiau.

Rhannwch y dudalen hon gyda'ch ffrindiau:


 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG