PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

Cymorth i gyflogwyr

Arrow_Partnership Alliance of Sector Skills Councils Y Cynghrair ar gyfer Cynghorau Sgiliau Sector (SSC) yw'r sefydliad sydd yn cynnwys holl gynghorau sgiliau sector trwyddedig y wlad. Cliciwch ar y ddolen i gael cysylltiad i'r cynghorau i gyd.
Arrow_Partnership Arweinyddiaeth a Rheolaeth Cymru Mae Arweinyddiaeth a Rheolaeth Cymru (ARC) yn brosiect a noddir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Ariennir y prosiect 3 blynedd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a’r nod yw gwella sgiliau arwain a rheoli yng Nghymru.
Arrow_Partnership Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru Bwrdd cynghori annibynnol yw Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru a sefydlwyd i gynghori Gweinidogion Llywodraeth Cynulliad Cymru ynghylch sut y gellir gwella sgiliau, cyflogaeth a systemau cefnogi busnes er mwyn bodloni anghenion cyflogwyr ac unigolion ar draws Cymru.
Arrow_Partnership Cronfa Swyddi'r Dyfodol (Llywodraeth Cynulliad Cymru) Mae Cronfa Swyddi'r Dyfodol yn rhan o’r Gwarant Pobl Ifanc. Mae'r Gronfa'n creu swyddi newydd sy'n canolbwyntio ar y gymuned er mwyn helpu pobl ifanc i ddod o hyd i waith.
Arrow_Partnership Cyflogaeth a Sgiliau (Cymorth Hyblyg i Fusnes)
Gwybodaeth i gyflogwyr ar uwch-wefan Cymorth Hyblyg i Fusnes.
Arrow_Partnership Gwybodaeth i gyflogwyr (Llywodraeth Cynulliad Cymru) Gwybodaeth i gyflogwyr ar wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru.
Arrow_Partnership Hyfforddiant seiliedig ar waith (FS4B) Mae hyfforddiant seiliedig ar waith yn rhoi cyfle i'ch cyflogeion ddysgu sgiliau newydd wrth iddynt weithio.
Arrow_Partnership Prentisiaethau (Directgov) Gwybodaeth am brentisiaethau ar wefan Directgov.
Arrow_Partnership ProAct (Llywodraeth Cynulliad Cymru)
Mae ProAct yn becyn o gefnogaeth ariannol i helpu busnesau sy’n economaidd hyfyw i ymdopi â’r dirywiad economaidd. Mae'n hefyd helpu trawsgronni yn ystod cyfnodau tawel ar gyfer gwella sgiliau’r staff fel eu bod yn barod ar gyfer yr amser pan fydd y sefyllfa economaidd yn gwella.
Arrow_Partnership Prentisiaethau\Hyfforddiant (Gyrfa Cymru) Chwilio prentisiaethau\hyfforddiant yng Nghymru ar wefan Gyrfa Cymru.
Arrow_Partnership ReAct (Llywodraeth Cynulliad Cymru) Rhaglen ariannu yw'r Cynllun Gweithredu ar Ddiswyddiadau (ReAct) ar gyfer hyfforddiant a ddarperir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i bobl sy'n byw yng Nghymru ac sy'n wynebu'r posibilrwydd o golli'u swyddi. Gall y cynllun hefyd helpu Cyflogwyr sy'n lleihau maint eu busnesau neu sy'n recriwtio staff.

Rhannwch y dudalen hon gyda'ch ffrindiau:


 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG