PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

2012


Dyddiad
Lleoliad Pwnc Adnoddau
9 Mawrth
Ty Menai, Parc Menai, Bangor Sgiliau a Chyflogaeth Cliciwch yma am fanylion ac adnoddau
1 Mehefin
Ty Menai, Parc Menai, Bangor Arian Ewrop 2014-2020 Cliciwch yma am fanylion ac adnoddau

 

2011


Dyddiad
Lleoliad Pwnc Adnoddau
11 Mawrth
Stiwdio 1, Y Galeri, Caernarfon
Gwynedd Digidol
Cliciwch yma am fanylion ac adnoddau
27 Mai
Neuadd John Phillips, Prifysgol Bangor
Diwydiannau Creadigol
Cliciwch yma am fanylion ac adnoddau
2 Rhagfyr
Canolfan Ymwelwyr Trawsfynydd, Gorsaf Bwer Trawsfynydd
Yr Economi Werdd
Cliciwch yma am fanylion ac adnoddau

 

2010 


Dyddiad
Lleoliad Pwnc Adnoddau
12 Mawrth
Canolfan y Dechnoleg Amgen, Machynlleth Yr Economi Werdd Cliciwch yma am fanylion ac adnoddau
22 Mehefin
Neuadd Caeathro Yr Economi Gymdeithasol Cliciwch yma am fanylion ac adnoddau
3 Rhagfyr
Gwesty Maes y Neuadd, Talsarnau, ger Harlech
Twristiaeth Cliciwch yma am fanylion ac adnoddau

 

 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG