PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

Cydgyfeiriant

Rhwng 2001 a 2008 derbyniodd Gwynedd fuddsoddiad gwerth £167.4 miliwn gan yr Undeb Ewropeaidd o Raglen Amcan 1. Bydd Gwynedd unwaith eto yn derbyn y lefel uchaf o gymorth Ewrop trwy law'r Rhaglen Cydgyfeiriant (hyd at 2013).

Am wybodaeth bellach ar y Rhaglen Cydgyfeiriant a'i chynlluniau ewch i safle wê:  Rhaglen Cydgyfeiriant (Swyddfa Gyllid Ewropeaidd Cymru)

Astudiaethau Achos

I weld Astudiaethau Achos o brosiectau'r Rhaglen Cydgyfeiriant, ewch i: Astudiaethau Achos

     

Rhannwch y dudalen hon gyda'ch ffrindiau:


 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG