PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

Caffael

Caffael yw'r enw a roddir ar y broses o gael gafael ar nwyddau, gwasanaethau a gwaith. Er mwyn i fusnesau medru gwerthu eu cynnyrch neu ddarparu gwasanaethau i sefydliadau cyhoeddus neu sefydliad sydd yn derbyn arian cyhoeddus byddai'n rhaid bod yn gyfarwydd â chanllawiau caffael.

Arrow_Business
Uned Gaffael Cyngor Gwynedd Trefniadau a rheoliadau caffael Cyngor Gwynedd
Arrow_Business
Cymorth Hyblyg i Fusnes - Gwerthu Gwybodaeth a chymorth ar sut i werthu nwyddau eich busnes
Arrow_Business Government Opportunities
Gwefan cylchgrawn Government Opportunities (GO). Newyddion a gwybodaeth ar caffael o fewn y sector gyhoeddus ar gyfer darparwyr a phrynwyr.
Arrow_Business Gwerthwch i Gymru
Helpu busnesau bach a chanolig (SMEs) weithio gyda cleientiaid o fewn y sector gyhoeddus drwy arddangos hysbysiadau tendrau a chontractau o'r sector gyhoeddus yng Nghymru.
Arrow_Business Y Sefydliad Siartredig ar gyfer Prynu a Darparu
Sefydliad siartredig i sefydliadau a busnesau sydd yn gweithio o fewn proffesiwn Prynu a Darparu yn y Deyrnas Unedig.

Rhannwch y dudalen hon gyda'ch ffrindiau:


 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG